Anyheter.se

Hem | Inrikes | Utrikes | Sport | Taggat | Om

 Allt färre barn dör i cykelolyckor  
                    
 Sverige är rent statistiskt ett av  
 världens säkraste länder för barn att 
 cykla i. Dödssiffran har minskat   
 kontinuerligt de senaste 60 åren.   
                    
 I mitten av 50-talet omkom 20-40   
 cyklande barn varje år i trafiken.  
 Sedan millennieskiftet har antalet  
 omkomna barn upp till 17 år minskat  
 från 3-4 fall per år till 1-2 dödsfall
 per år. Vissa år har inga omkommit.  
                    
 Trafikverket pekar på flera förbätt- 
 ringar. Körbanor har separerats och  
 överfarter vid skolor har säkrats.  
 Samtidigt övervakas i dag barnens   
 cyklande på annat sätt än förr.    
 

Länkar till nyheter som liknar Allt färre barn dör i cykelolyckor:

Färre huvudskador efter hjälmtvång - 28/02 06:30

Färre barn vräks från sina hem - 12/09 10:18

Polisen utreder färre brottmål - 07/03 08:30

Polisen utreder färre vardagsbrott - 07/03 19:00

Allt färre klarar uppkörningen - 02/05 16:19

5 nyheter matchar Allt färre barn dör i cykelolyckor.

Sekretess & Cookies