Anyheter.se

Hem | Inrikes | Utrikes | Sport | Taggat | Om

 Hot mot akuten i hela landet     
                    
 SVT har frågat 15 av landets största 
 sjukhus om incidenter med hot och våld
 kopplat till skjutningar och kriminal-
 itet. Det visar sig att hot och våld 
 inte bara är ett storstadsfenomen.  
                    
 Ofta uppstår problemen när vänner till
 skadade samlas i väntrummen och inte 
 får komma in på avdelningen.     
                    
 Det är svårt att få en samlad bild av 
 hur många av dessa händelser som är  
 kopplade till skjutningar eftersom det
 inte förs den typen av statistik.   
                    
 Personal vittnar dock om att de hotats
 i samband med gängrelaterat våld.   
 

Länkar till nyheter som liknar Hot mot akuten i hela landet:

Personal på akuten måste bära larm - 31/08 09:18

Malmö-akuten låser dörren nattetid - 08/02 07:18

Skottskadad till akuten i Malmö - 02/09 01:18

Tågskyltar slogs ut i hela landet - 14/09 13:18

Schelin till akuten - EM-kval i fara - 10/09 19:21

5 nyheter matchar Hot mot akuten i hela landet.

Sekretess & Cookies