Anyheter.se

Hem | Inrikes | Utrikes | Sport | Taggat | Om

 Många avslag för vanvård som barn   
                    
 Mellan 1920-1995 omhändertogs minst en
 kvarts miljon barn av samhället och  
 placerades på barnhem eller fosterhem.
 Ersättningsnämnden bildades 1 januari 
 2013 för att ta emot ansökningar från 
 människor som ansåg att de vanvårdats.
                    
 Nu i juni avslutar nämnden sitt arbete
 och facit finns. Totalt har närmare  
 5.000 personer sökt ersättning. Av dem
 har 2.192 personer (46 procent) bevil-
 jats ersättning och 2.602 personer  
 (54 procent) har fått avslag.     
                    
 Fler än beräknat har fått avslag. Ca 
 en miljard kr avsattes till ersättning
 men bara hälften har använts.     
                    
 Göran Johansson ledde vanvårdsutred- 
 ningen och är starkt kritisk till att 
 så få fått ersättning. Han anser att 
 lagen som skulle styra vilka som   
 skulle ersättas blev så hård att   
 kraven för att få ersättning blev allt
 för högt ställda.           
                    
 Han hävdar också att det i en inter- 
 nationell jämförelse är väldigt få som
 fått ersättning i Sverige.      
                    
 Journalisten Thomas Kanger uppmärk-  
 sammade vanvården i SVT-dokumentären 
 Stulen barndom 2005. År 2011 bad   
 staten de som drabbats av vanvård om 
 ursäkt och lovade att en ersättning om
 250.000 kronor skulle ges till de som 
 vanvårdats under åren 1920-1980.   
 

Länkar till nyheter som liknar Många avslag för vanvård som barn:

Hundratals flyktingbarn saknas - 17/11 09:18

Fler med avvisningsbeslut ska hem - 02/05 15:18

Amnestikrav för afghaner avfärdas - 13/09 11:18

Bussolycka i USA - många barn döda - 22/11 01:19

Fler får bidrag för att återvända - 16/05 23:18

5 nyheter matchar Många avslag för vanvård som barn.

Sekretess & Cookies