Anyheter.se

Hem | Inrikes | Utrikes | Sport | Taggat | Om

 Revisor inledde med klargörande    
                    
 Riksrevisor Margareta Åberg inledde  
 dagens extrainsatta KU-möte med ett  
 klargörande. -Jag har vid fyra    
 tillfällen blivit intervjuad av DN och
 vid ett tillfälle av TT, säger hon  
 angående att det uppgetts att hon inte
 velat svara på frågor.        
                    
 Åberg gick sedan igenom sin syn på  
 några av de olika missförhållanden som
 lyfts fram i DN:s rapportering.    
                    
 Angående att en rekryteringsprocess  
 ska ha skräddarsytts för en särskild 
 person sade hon att man vid det till- 
 fället använt ett så kallat "förenklat
 förfarande", enligt reglerna.     
                    
 -Det lämpliga i den ingående     
 diskussionen om anställningens inne- 
 håll kan ifrågasättas. Men det förenk-
 lade förfarandet har följts, och be- 
 slut om anställning fattades först när
 ansökningstid tog slut, sade Åberg.  
                    
 Riksrevisor Ulf Bengtsson var själv- 
 kritisk angående sin inblandning i en 
 granskning kring ett beslut som han  
 själv varit delaktig i, en granskning 
 som leddes av en annan Riksrevisor.  
                    
 -Det skulle kunna uppfattas som att  
 jag lägger mig i en annan revisors  
 ärende. Jag är helt på det klara att 
 det var oansvarigt och gick utanför  
 mitt mandat som Riksrevisor, sade han.
                    
 

Länkar till nyheter som liknar Revisor inledde med klargörande:

"Miljöpartiet bröt sina vallöften" - 07/04 07:30

Vik Hockey räddas kvar av fansen - 26/04 12:33

Sverige välkomnar FN:s beslut - 23/12 21:19

OS-mästaren premiärvann i EM - 05/12 23:21

Besked om Johaug väntas nästa vecka - 09/02 10:21

5 nyheter matchar Revisor inledde med klargörande.

Sekretess & Cookies