Anyheter.se

Hem | Inrikes | Utrikes | Sport | Taggat | Om

 Revisorerna var självkritiska     
                    
 När KU frågade ut riksrevisorerna med-
 gav en av dem, Ulf Bengtsson, att han 
 handlat oansvarigt i sin tjänstgöring.
                    
 Bengtsson var självkritisk angående  
 sin inblandning i en granskning kring 
 ett beslut som han själv varit delak- 
 tig i, en granskning som leddes av en 
 annan riksrevisor.          
                    
 -Det skulle kunna uppfattas som att  
 jag lägger mig i en annan revisors  
 ärende. Jag är helt på det klara att 
 det var oansvarigt och gick utanför  
 mitt mandat som riksrevisor, sade han.
                    
                    
                    
 Margareta Åberg gick i sitt anförande 
 igenom sin syn på några av de olika  
 missförhållanden som lyfts fram i DN:s
 rapportering. Angående att en rekryte-
 ringsprocess ska ha skräddarsytts för 
 en särskilt person säger hon att man 
 vid det tillfället använt ett sk "för-
 enklat förfarande", enligt reglerna. 
                    
 -Det lämpliga i den ingående diskussi-
 onen om anställningens innehåll kan  
 ifrågasättas. Men det förenklade för- 
 farandet har följts, sade Åberg.   
                    
 Susanne Ackum, som avgått efter DN:s 
 granskning, var självkritisk kring de 
 kritiserade rekryteringsprocesserna. 
 -Den här processen har inte varit   
 transparent, och det är ett formfel. 
 

Länkar till nyheter som liknar Revisorerna var självkritiska:

Nya riksrevisorer utsedda - 15/02 10:18

Nya riksrevisorer efter skandalen - 02/02 12:18

Saab-revisorer kan få villkorligt - 06/03 19:19

"Skjuter oss själva i foten" - 09/05 23:21

SD-toppar anmälda för förskingring - 16/02 14:31

5 nyheter matchar Revisorerna var självkritiska.

Sekretess & Cookies