Anyheter.se

Hem | Inrikes | Utrikes | Sport | Taggat | Om

 Tusentals lediga lärarjobb      
                    
 En vecka innan skolstart saknas tusen-
 tals lärare. I t.ex Haninge kommun  
 utanför Stockholm ligger just nu 25  
 lediga tjänster som grundskollärare
 Arbetsförmedlingens platsbank.    
                    
 Sista juni i år fanns det 5.921 lediga
 grundskollärarjobb enligt Arbets-   
 förmedlingens statistik.       
                    
 Det är 1.049 färre jobb jämfört med  
 samma tid förra året, men ändå inget 
 tecken på att bristen mattats av,   
 enligt Skolverket.          
                    
 Skolverket har märkt av rektorernas  
 svårigheter att rekrytera nya lärare. 
                    
 -Det rektorerna har att välja mellan 
 är personer som inte är behöriga men 
 som rektorerna ändå ska bedöma som  
 lämpliga. Det är en utmanande     
 situation, säger enhetschef Niclas  
 Westin till SVT Nyheter.       
                    
 Under förra läsåret fylldes runt 30  
 procent av landets heltidstjänster av 
 obehöriga lärare. Niclas Westin ser  
 allvarligt på det.          
                    
 Att utbilda bort lärarbristen är   
 omöjligt, enligt Universitetskansler- 
 ämbetet. I stället vill Skolverket  
 satsa på att locka tillbaka lärare som
 lämnat yrket. Först måste dock problem
 med arbetsmiljö, utvecklingsmöjlig-  
 heter och lön lösas.         
 

Länkar till nyheter som liknar Tusentals lediga lärarjobb:

Allt fler lärare är obehöriga - 15/08 07:18

Tusentals i protester mot Trump - 10/11 06:19

Utbildning lönar sig dåligt - 20/10 09:18

Tusentals i polsk skogsprotest - 25/06 06:19

Tusentals jobb hotas på Vattenfall - 05/08 21:19

5 nyheter matchar Tusentals lediga lärarjobb.

Sekretess & Cookies