Anyheter.se

Hem | Inrikes | Utrikes | Sport | Taggat | Om

Om Anyheter.se

Anyheter.se är ett privat projekt utan vinstintressen. Eventuella annonsintäkter eller donationer kommer användas för att driva eller utveckla projektet vidare.

Nyhetsartiklar citeras i sin helhet från utmärkta SVT-Text. Taggning sker bland annat med hjälp av AlchemyAPI och Textrazor. Nyhetsanalyser och sökningar görs med hjälp av databasen MySQL och egna algoritmer.

Vi tar tacksamt emot delningar av och länkningar till våra sidor. Även donationer tar vi tacksamt emot. :)

Lägg gärna ett bokmärke och håll koll på hur sajten utvecklas! Den är under ständig utveckling.

Sekretess & Cookies