Anyheter.se

Hem | Inrikes | Utrikes | Sport | Taggat | Om

 Miljoner flyktingbarn utan skola   
                    
 Över 3,5 miljoner flyktingbarn har  
 inte kunnat delta i undervisning det 
 senaste skolåret, enligt en rapport  
 från FN:s flyktingorgan UNHCR.    
                    
 Klyftan mellan barn som inte är på  
 flykt, och de som är det, ökar.    
 Globalt sett går 91 procent av alla  
 barn i grundskola, men endast 61   
 procent av flyktingbarnen.      
                    
 På gymnasienivå ökar skillnaderna ännu
 mer, där är 84 procent av världens  
 ungdomar inskrivna men bara 23 procent
 av de men flyktingstatus.       
 Andelen flyktingbarn som fått skol-  
 gång har dock ökat senaste skolåret. 
 

Länkar till nyheter som liknar Miljoner flyktingbarn utan skola:

Föräldraprotest stoppade flyktingbarn - 23/05 08:18

Fler unga behöver tvångsvårdas - 16/03 03:45

Skänker miljoner till flyktingbarn - 06/03 20:15

Miljontals barn utan skola - 31/08 17:20

Barn på skyddat boende utan skola - 02/07 21:18

5 nyheter matchar Miljoner flyktingbarn utan skola.

Sekretess & Cookies