Anyheter.se

Hem | Inrikes | Utrikes | Sport | Taggat | Om

 Polska protester mot domstolsreformer 
                    
 Demonstranter samlades utanför parla- 
 mentet i Warszawa under söndagen.   
 De protesterade mot regeringspartiets 
 domstolsreformer som anses skada   
 rättsväsendets självständighet.    
                    
 Enligt de nya lagarna får justitie-  
 ministern utse de högsta domarna.   
 Parlamentet får utse medlemmar i   
 Nationella domstolsrådet en kommitté 
 som ska värna domstolarnas oberoende. 
                    
 Sedan det nationalistiska konservativa
 partiet PiS kom till makten 2015 har 
 det fått igenom en rad kontroversiella
 reformer av rättsväsendet och medier- 
 na, som har triggat massprotester.  
 

Länkar till nyheter som liknar Polska protester mot domstolsreformer:

Polska protester mot domstolar - 16/07 22:20

Polens regering omdanar domstol - 28/07 00:20

Polen hämnas - stoppas EU-beslut - 09/03 21:20

Polen hämnas - stoppar EU-beslut - 10/03 07:20

Protester mot Vattenfall avslutade - 15/05 20:19

5 nyheter matchar Polska protester mot domstolsreformer.

Sekretess & Cookies