Anyheter.se

Hem | Inrikes | Utrikes | Sport | Taggat | Om

 Trump ger fullt stöd till Nato    
                    
 Donald Trump försäkrar åter att USA  
 ger sitt fulla stöd till Nato. Det  
 sker efter ett möte med Natochefen  
 Jens Stoltenberg i Vita huset.    
                    
 Nato är ett "bålverk som värnar inter-
 nationell fred och säkerhet", men dess
 europeiska medlemmar måste "betala vad
 de är skyldiga", sade Trump också.  
                    
 I januari beskrev Trump Nato som "för-
 åldrat", något han nu tar tillbaka.  
 -Jag sa att det var föråldrat. Det är 
 inte längre föråldrat.        
 Trump säger att han ändrat sig efter- 
 som Nato "gjorde en ändring och nu  
 bekämpar terrorism."         
 

Länkar till nyheter som liknar Trump ger fullt stöd till Nato:

Trump kritiseras för Nato-utspel - 19/03 19:19

Trump tackade för tysk terrorkamp - 17/03 20:19

Natobasen förlitar sig på Trump - 15/11 12:19

Trump i Nato-attack mot Merkel - 18/03 17:20

Trump kräver mer tyska Nato-pengar - 18/03 18:20

5 nyheter matchar Trump ger fullt stöd till Nato.

Sekretess & Cookies