Anyheter.se

Hem | Inrikes | Utrikes | Sport | Taggat | Om

 Turkiet kan dra tillbaka EU-ansökan  
                    
 Turkiets president Erdogan meddelade 
 under lördagen att landet överväger  
 en folkomröstning om att fortsätta  
 med sin ansökan om medlemskap i EU.  
                    
 Turkiet har tidigare sagt att en   
 fullständig översyn av alla politiska 
 och administrativa förbindelser ska  
 göras med EU efter folkomröstningen  
 om en ny författning den 16 april.  
                    
 Turkiet inledde sin EU-ansökan 2005, 
 men det har gått långsamt framåt på  
 grund av de meningsskiljaktigheter  
 som uppstått mellan den turkiska   
 regeringen och EU-länderna.      
                    
 

Länkar till nyheter som liknar Turkiet kan dra tillbaka EU-ansökan:

Grönt ljus för slutförvaring - 29/06 10:18

Migranter återsänds till Turkiet - 04/04 07:31

Syrier har nu sänts från Turkiet - 04/04 14:02

Ingen nordisk ansökan om EM 2024 - 24/02 18:21

Nya flyktingläger i Grekland - 18/08 06:19

5 nyheter matchar Turkiet kan dra tillbaka EU-ansökan.

Sekretess & Cookies